PERSONEL TEMİNİ ve BORDROLAMA STAFFING & PAYROLL 

PERSONEL TEMİNİ ve BORDROLAMA

Emek yoğun üretimle istihdam yaratan işkollarında, işveren-personel ilişkilerinin minimum seviyeye indirilmesi.

Firmaların mevcut personelinin tamamı veya bir kısmını, iş kanunları çerçevesinde devralınması.

Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, sağlık muayenelerinin yapılması, puantaj tutulması, ücret ve avans ödemeleri, işe alma ve işten çıkartma bildirimleri, sosyal güvenlik işlemleri, kıdem ve ihbar gibi tazminatların hesaplanması gibi, iş kanunu çerçevesindeki tüm yasal prosedürlerin takibi.

Firmalara, güncel takip edilen 5000'den fazla kişi arasından personel temini için seçme hakkı tanınması.

Tasarım : Hakan ATMACA | Uygulama Elit NET