ÇEVRE TEMİZLİĞİ ENVIROMENTAL CLEANING 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Özel mülkiyete tabi, kurum ve konutların arazi içi çevre temizlikleri.
Fabrika açık alan temizlik işleri.
Yağmur kanalları ve atık su altyapıları için periyodik temizlikler.
Çevre bakımı taahhütleri kapsamında; boya, çim biçme, betonlama, kazı ve doldurma işleri.
Dış mekanlarda yer alan çevre çiti, merdiven, korkuluk, boru ve makine boya işleri.
Tesislerde evsel katı atıkların günlük toplanması ve kurumsal bertaraf sistemine sevkiyatı.
Tesis içi yol ve yapılarda yönlendirme, uyarı ve ikaz levhaları yapım ve bakım işleri.

Tasarım : Hakan ATMACA | Uygulama Elit NET